Ви тут: Факультет
Русский
English
Deutsch
Français
Tuesday, 15-10-2019

НАША АДРЕСА:

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ, Дорожньо-будівельний факультет.

e-mail: dektor@khadi.kharkov.ua

тел.: (057) 707-37-13

Причини обрати "Дорожньо-будівельний факультет"

  • Ти маєш креативне мислення та обожнюєшь створювати щось нове
  • Тебе цікавлять точні науки та наукові відкриття
  • Бажаешь завести нові знайомства та мати купу друзів
  • Мрієш стати висококваліфікованим спеціалістом у будівельній галузі
  • Хочешь щоб твоя професія була затребуваною та високооплачуваною

Дорожньо-будівельний факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 

"Будівництво та цивільна інженерія";

"Геодезія та землеустрій";

"Екологія".

Випускаючі кафедри:

"Будівництво та цивільна інженерія"
"Геодезія та землеустрій"
"Екологія"

Інформація про факультет

За свою більш ніж 80-ти річну історію факультету, на його кафедрах сформувалися колективи науково-педагогічних працівників, три чверті яких мають учені ступені і звання. Наукова кваліфікація співробітників дозволяє факультету перебувати в числі провідних наукових колективів ВНЗ. Нинішні керівники кафедр, такі як проф.Золотарьов В.О. і проф. Жданюк В.К., є членами європейських та світових технічних комітетів, систематично виступають з доповідями на міжнародних конференціях і форумах, поширюють технічні документи європейських країн та їх досвід роботи на території України. Наукові працівники факультету розвивають наукові та виробничі контакти з такими державами Близького Сходу, такими як Сирія (проф. Жданюк В.К. та проф. Кожушко В.П.).

Професорсько-викладацький склад факультету забезпечує повний цикл навчального процесу, включаючи читання лекцій, проведення практичних занять, лабораторних робіт та ін, керівництво виробничою практикою, керують науковою роботою студентів, курсовим і дипломним проектуванням.

Лабораторні та практичні заняття зі студентами з дисциплін кафедр ведуться в навчальних лабораторіях хімії, біосферного аналізу, фізико-хімічних досліджень, опору матеріалів, грунтознавства та механіки грунтів, асфальтобетонів, цементобетони, проектування доріг, у навчальних кабінетах інженерної геології, геодезії, будівельних матеріалів, експлуатації доріг, мостів. Для виконання окремих лабораторних робіт і з ознайомчою метою частково використовуються лабораторії фізико-хімічних методів дослідження матеріалів, ергономічного проектування доріг, випробувальний канал, який моделює вплив коліс автомобіля на дорожні конструкції, а також ходові дорожньо-будівельні лабораторії.

Навчальні та наукові лабораторії кафедр факультету оснащені сучасною вимірювальною апаратурою та обладнанням для випробувань, регулярно поповнюється новими. На лекціях та практичних заняттях широко застосовуються комп'ютерні та інші технічні засоби: демонструються навчальні відеофільми, що діють динамічні моделі, просторові стереоплакати.

Кафедри факультету забезпечують студентів методичними розробками з окремих дисциплін і видів навчальної роботи, регулярно оновлюючи і тиражуючи їх. Поряд з цим вчені факультету та авторські колективи кафедр розробляють і видають фундаментальні підручники та посібники, багато з яких увійшли до фонду основної навчально-методичної літератури для студентів автомобільно-дорожніх вузів (серед них підручники з дорожньо-будівельних матеріалів, з системного проектування доріг, технології будівництва, експлуатації автомобільних доріг, за автодорожнім залізобетонним мостах, основи і фундаменти).