Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 16-10-2019
Випробування Купецького мосту

Наукова діяльність

При кафедрі працює «Галузева науково-дослідна лабораторія», акредитована Регіональним науково-виробничим центром стандартизації, метрології і сертифікації (5 травня 2010р.). Кафедра має ліцензію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на будівельну діяльність (до 2012р.).

 

Основні наукові напрямки кафедри

-         розробка сучасних конструктивних рішень при проектуванні та реконструкції мостів;

-         удосконалення методів розрахунку прольотних будов та опор автодорожніх мостів;

-         розробка теорії і методів розрахунку сталебетонних конструкцій на силові та температурні впливи з оптимізацією перерізів;

-         напружено-деформівний стан сталебетонних колон прямокутного і іншого виду перерізів з урахуванням трьохосьового напруженого стану бетону, та особливостей контакту між бетоном та сталлю, засоби передачі повздовжнього навантаження;

-         напружено-деформівний граничний стан сталебетонних плит з урахуванням анізотропних властивостей тріщино утворення та нелінійності деформування бетону;ї

-         розробка технологій ремонту конструкцій мостів із застосуванням полімерних бетонів для відновлення бетонних конструкцій прольотних будов та опор;

-         розробка технологій використання сучасних бітумно-полімерних матеріалів для гідроізоляції і проїзної частини;

-         обстеження мостів, шляхопроводів та промислових споруд з метою виявлення дефектів та їх впливу на несучу здатність;

-         вибір маршруту по існуючим мостам наднормативних вантажів вагою до 200т;

-         паспортизація мостів та шляхопроводів;

-         визначення несучої здатності існуючих мостів та розробка рекомендацій по реконструкції, обмеженню швидкості і вантажопідйомності, черговості ремонту споруд;

-         вирішена проблема оцінки вогнестійкості сталебетонних конструкцій: запропонована нова математична модель, яка описує поле температур в твердій, рідкій та газообразній фазах бетону і яка дозволяє зв’язати параметри задачі з мікроструктурою середовища.

 

Комерційні пропозиції

- Обстеження та випробування мостів та шляхопроводів, оцінка фактичного стану споруд, розробка стратегії ремонту і реконструкції штучних споруд на сучасному рівні. За 2005-2010р. виконано госпдоговірних робіт на суму 1,461 млн.грн.

- Наукове супроводження розрахунків мостових споруд і тунелів на основі авторського договору про передачу виключного права на використання програмного комплексу «Ліра» від 03.09.2007р.

- Кафедра виконує експертизу  з оцінки доцільності реконструкції та при аваріях і катастрофах мостових споруд.

- На підставі програми «Зодчий», придбаної в 2009р., кафедра має можливість своєчасно  поповнювати банк нормативної літератури України.

 

Патенти та монографії

-        патент на корисну модель №64816 "Спосіб реконструкції мосту" від 25.11.2011

-        патент на корисну модель №65732 "Спосіб ремонту мосту" від 12.12.2011

-        патент на корисну модель №51336 "Металобетонне просторове перекриття" від 12.07.2010

-         монографія «Концепція збереження та розвитку мостових споруд м. Харкова до 2012р. із прогнозом до 2014р.».

-         монографія «Моделювання прольотних будов мостів» (2010р.)

-         науково-дослідна робота «Виконати моніторинг існуючих засобів механізації для ремонту і утримання мостових споруд (2007р.).

 

Підготовка кадрів

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 05.23.01-"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" у якої навчаються 3 аспіранта.