Русский
English
Deutsch
Français
Tuesday, 15-10-2019

Навчальна робота

Кафедра навчає студентів більшості спеціальностей ХНАДУ українською та російською мовами. На дорожньо-будівельному факультеті кафедра є випусковою за спеціальністю «Мости та транспортні тунелі», а також провідної за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми», готує бакалаврів, фахівців і магістрів.
При кафедрі працюють 2 навчальних лабораторії: опору матеріалів і будівельних конструкцій, а також спеціалізований комп'ютерний клас, обладнаний сучасними ЕОМ з ліцензованим програмним забезпеченням. Для проведення лекцій з використанням презентаційних матеріалів та науково-навчальних фільмів, обладнано 4 лекційних аудиторії.
На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

• Вступ до будівельної справи 

• Штучні споруди на шляхах сполучень

• Архітектура будівель і споруд

• Опір матеріалів

• Будівельна механіка

• Теорія пружності

• Будівельні конструкції

• Основи та фундаменти

• Теплопостачання та вентиляція

• Технологія будівельного виробництва 

• Мости та споруди на автомобільних дорогах

• Мости та споруди на автомобільних дорогах. Ремонт

• Основи наукових досліджень

• Проектування мостів 

• Організація будівництва мостів

• Ремонт та реконструкція мостів

• Експлуатація мостів і спеціальних споруд на автомобільних дорогах

• Утримання інженерних споруд

• Моніторинг та збереження мостових споруд 

• Будівництво транспортних тунелів та метрополітенів

• Охорона праці в галузі будівництва

• Проектування, будівництво тунелей, труб та підпірних стін

• Сучасні технології  будівництва мостів

• Системне проектування мостів

• Спец споруди на автомобільних дорогах 

• Технологія та організація будівництва транспортних споруд 

• Транспортні тунелі  

• Тунелі та спеціальні споруди на міських дорогах 

• Гірничі виробки і буропідривні роботи

• Технологічні процеси в галузі метробудування

 

Усі дисципліни забезпечені підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками.
Викладачами кафедри видано фундаментальні підручники по мостах (проф. Російським В.А., проф. Назаренко Б.П., проф. Лукіним Н.П.), з теорії пружності (проф. Блох В.І.)


За останні п'ять років викладачами кафедри розроблено та видано підручники і навчальні посібники українською та російською мовами:


• Підручники: "Опір матеріалів" та "Будівельна механіка" (Чихладзе Е.Д.), "Вибрані задачі з опору матеріалів з відповідями та рішеннями" (Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П.), "Основи і фундаменти" в 2-х частинах (Кожушко В.П.), "Основи архітектурного проектування промислових будівель" (Більченко А.В. та ін.)


• Навчальні посібники з грифом Міносвіти і науки України:"Гірничі виробки та буропідривні роботи в транспортном будівництві" (Кожушко В.П., Більченко А.В., Бережна К.В., Смолянюк Н.В.), "Визначення зусиль в елементах нерозрізних прольотних будов мостів" (Голеско В.О., Краснов С.М.), "Визначення зусіль та переміщень в статично визначених системах інженерних споруд на автомобільних дорогах" (Голеско В.О., Кіслов О.Г.), "Розрахунково-проектувальні роботи з опору матеріалів" з 2 -х розділів - статичний визначені системи та статично невізначені системи (Іщенко І.М., Кіслов О.Г., Біндюг С.А., Лисяков І.М.)